logoNjoftim për kandidatët, shtetas të huaj me diploma të huaja bachelor,që kërkojnë të ndjekin studimet në programet e studimit  Master i Shkencave apo Master Profesional në FSHS.

Kandidatët, shtetas të huaj me diploma të huaja bachelor,  nëse kërkojnë të ndjekin studimet në programet e studimit  Master i Shkencave apo Master Profesional në FSHS mund të aplikojnë në periudhën  nga 14 shtator – 4 tetor 2023.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00 nga e hëna deri të premte.

.

Nëse aplikati ka kryer më parë studime të ciklit të dytë Master Shkencor ose Master Profesional, duhet të dorëzojë dhe nje fotokopje të diplomës.

.

Dokumentacioni – Kliko, këtu

Kriteret – Kliko, këtu