logo



Njoftim për kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet në vitet e ndërmjetme në programet e studimit Master i Shkencave në FSHS  si dhe ata që duan të ndjekin një program të dytë studimi në programet e studimit Master i Shkencave apo Master Profesional në FSHS

Kandidatët që kërkojnë të transferojnë studimet në vitet e ndërmjetme në programet e studimit Master i Shkencave në FSHS  si dhe ata që duan të ndjekin një program të dytë studimi në programet e studimit Master i Shkencave apo Master Profesional në FSHS mund të aplikojnë nga data  14 shtator deri  4 tetor  2023.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00 nga e hëna deri të premte.

.

Nëse aplikati ka kryer më parë studime të ciklit të dytë Master Shkencor ose Master Profesional, duhet të dorëzojë dhe nje fotokopje të diplomës.

.

Dokumentacioni – Kliko, këtu

Kriteret – Kliko, këtu