logoNjoftim për kandidatët nga trojet, me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit dhe komunitetit rom dhe egjyptian

Kandidatët nga trojet, me statusin e personit me aftësi të kufizuar, me statusin e jetimit dhe komunitetit rom dhe egjyptian që kërkojnë të aplikojnë në programet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional në FSHS  mund të aplikojnë nga data  14 shtator deri  4 tetor  2022.

Vendi ku do dorëzohet dokumentacioni për aplikim do të jetë Zyra e IT në katin e parë të FSHS.

Orari  aplikimit  do të jetë ora 9:00 deri 15:00 nga e hëna deri të premte.

.

Nëse aplikati ka kryer më parë studime të ciklit të dytë Master Shkencor ose Master Profesional, duhet të dorëzojë dhe nje fotokopje të diplomës.

.

Dokumentacioni – Kliko, këtu

Kriteret – Kliko, këtu