logoKriteret per Staf Akademik me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2023 – 2024.

Kriteret per Staf Akademik me kohe te pjesshme, per vitin akademik 2023 – 2024.


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

 

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu