logoNjoftim – Shpalet lista jopërfundimtare nga kategoritë (Aftesi e kufizuar dhe kategoria Rom dhe Ballkano-Egjiptian) e veçanta për programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale për vitin akademik 2023-2024

Shpalet lista jopërfundimtare nga kategoritë e veçanta për programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale për vitin akademik 2023-2024


Lista jo përfundimtare e fituesve nga kategoria me Aftësi të Kufizuar

Viti akademik 2023-2024

Kliko, këtu

.

Lista jo përfundimtare e fituesve nga kategoria Rom dhe Ballkano-Egjiptian

Viti akademik 2023-2024

Kliko, këtu