logoShtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charlesnë Çeki, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023- 2024.

Në kuadër të programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. 
 
 
Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; 
 
Afati për aplikim: 28 Shtator 2023. 
 
Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në e-mailin iro@unitir.edu.al.
 
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al