logoOrari mesimor Semestri i Parë,viti akademik 2023-2024, Bachelor dhe Master Shkencor

Orari mesimor Semestri i Parë,viti akademik 2023-2024, Bachelor dhe Master Shkencor (Viti i Dytë)


Departamenti Pedgogji – Psikologji

Bachelor –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

.

Departamenti Sociologji

Bachelor –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

.

Departamenti Filozofi

Bachelor –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

.

Departamenti Shkenca Politike

Bachelor –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu

.

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Bachelor –> Kliko, këtu

Master Shkencor VII –> Kliko, këtu