logoHapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. 

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs në Hungari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. 
 
 
Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master;   
 
Afati për aplikime: 31 Tetor 2023
 
Dokumentet duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë si dhe duhet të dërgohen të skanuara në formatin pdf në e-mailin iro@unitir.edu.al
 
Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al
 
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!