logoHapet thirrja për aplikime për bursa për studentët PhD të Universitetit të Tiranës, në kuadër të programit Erasmus +, në Universitetin e Valladolid, Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. 

 
Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët PhD të Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të viti akademik 2023-2024, në Universitetin e Valladolid, Spanjë.   
 
Afati për aplikim: 20 Tetor 2023 ora 11:00 (Spanish Time).
I gjithë procesi i aplikimit kryhet online