logoNjoftim mirëseardhje për studentët e Vitit të Parë Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale.

Fakulteti i Shkencave Sociale ju uron mirëseardhjen të gjithë studentëve të vitit të parë që kanë zgjedhur të ndjekin programet e studimit Bachelor të këtij Fakulteti!

Për të ndihmuar të gjithë studentët e vitit të parë që të orientohen me orarin dhe infrastrukturën e fakultetit përgjatë ditës së parë të fillimit të studimeve universitare, FSHS ju informon si më poshtë:

  1. Orari mësimor gjendet në faqen zyrtare të fakultetit, linku: https://fshs-ut.edu.al/?p=11028 

Gjithashtu orari është i afishuar në monitorët e ambjentet të katit të parë dhe të dytë të fakultetit .

  1. Në tabelën e orarit, secili kuadrat me emrin e lëndës që do të zhvillohet ka dhe numrin e sallës ku kjo lëndë do zhvillohet.

 

Kur numri i sallës fillon me :

  • Numri “0” salla gjendet në katin e parë ( Sallat : 010, 011, Aula Magna)
  • Numri “1” salla gjendet në katin e dytë (Sallat: 104, 105)
  • Numri “2” salla gjendet në katin e tretë (Sallat: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 219)
  • Numri “3” salla gjendet në katin e katërt (Sallat: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310)

Duke ju uruar suksese ju mirëpresim ditën e Hënë datë 02.10.2023 në ambjentet e Fakultetit të Shkencave Sociale!

Dekanati