logoDatat e Provimeve – Bachelor – Sezon Ekstra i Vjeshtës 2023

Departamenti Pedgogji – Psikologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Sociologji

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Kliko, këtu


Regjistrimi për provime:

  • Regjistrimi i studentëve për ciklin 2020-2023 (viti i tretë aktual) për provimet e mbartura, viti i III Bachelor do të zhvillohet në sistemin e-student ( http://e-student.unitir.edu.al/e_student_ut ) afati i regjistrimit ne sistem shtyhet deri ne daten 03.10.2023.
  • Regjistrimi i studentëve për ciklet: 2017-2020; 2018-2021; 2019-2022 për provimet e mbartura do të zhvillohet pranë sekretarisë mësimore nga data 29/09/2023 deri në datën 02/10/2023.