logoDatat e Provimeve – Master – Sezon Ekstra i Vjeshtës 2023

Departamenti Pedgogji – Psikologji

Master Shkencor – Kliko, këtu

Master Profesional – Kliko, këtu

.

 

Departamenti Sociologji

Master Shkencor – Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Filozofi

Master Shkencor – Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Shkenca Politike

Master Shkencor – Kliko, këtu

Master Profesional – Kliko, këtu

 

.

 

Departamenti Punës dhe Politikave Sociale

Master Shkencor – Kliko, këtu

Master Profesional – Kliko, këtu


Studentët e programeve Master Shkencor (Viti II) (të cikleve 2019-2021; 2020-2022 dhe 2021-2023) dhe Master Profesional (të cikleve 2021-2022 dhe 2022-2023) mund të shlyejnë deri në 2 (dy) provime të prapambetura në datat 12,13 Tetor 2023.

 

Regjistrimi për provime:

  • Regjistrimi i studentëve aktual për ciklin e dytë të studimeve Master Shkencor dhe Master Profesional për provimet e mbartura do të zhvillohet në sistemin e-Student ( http://e-student.unitir.edu.al/e_student_ut ) nga data 05/10/2023 deri në datën 11/10/2023.
  • Regjistrimi i studentëve për ciklet: (2019-2021; 2020-2022 Master Shkencor)  për provimet e mbartura do të zhvillohet pranë sekretarisë mësimore nga data 05/10/2023 deri në datën 11/10/2023.