logoHapet thirrja për aplikim në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për personelin me kohë të plotë në Universitetin e Tiranës.

Universiteti I Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës  në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus +.

 

https://event.um.si/

.

Kliko, këtu