logoUrdhër NR. 135, Datë 03.10.2023 PËR MIRATIMIN E PERIUDHËS SË APLIKIMEVE ME FORMULARIN A1Z PËR MSH 2023.

Urdhër

NR. 135, Datë 03.10.2023

PËR

MIRATIMIN E PERIUDHËS SË APLIKIMEVE ME FORMULARIN A1Z PËR MSH 2023.

 

Kliko, këtu