logoLista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programet e studimit Bachelor për Raundin e 3 me Kërkesa

Lista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programet e studimit Bachelor për Raundin e 3 me Kërkesa


Lista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Psikologji është nga numri 1-5

Kliko, këtu

.

Lista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Punë Sociale është nga numri 1-12

Kliko, këtu

.

Lista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Administrim dhe Politika Sociale

Kliko, këtu

.

Lista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Sociologji

Kliko, këtu

.

Lista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Filozofi

Kliko, këtu

.

Lista jopërfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Shkenca Politike

Kliko, këtu