logoLista përfundimtare e aplikantëve fitues në programet e studimit Bachelor për Raundin e 3 me Kërkesa

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në programet e studimit Bachelor për Raundin e 3 me Kërkesa


Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Psikologji është nga numri 1-5

Kliko, këtu

.

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Punë Sociale është nga numri 1-12

Kliko, këtu

.

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Administrim dhe Politika Sociale

Kliko, këtu

.

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Sociologji

Kliko, këtu

.

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Filozofi

Kliko, këtu

.

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në programin e studimit Bachelor në Shkenca Politike

Kliko, këtu

Në datën 09.10.2023 ora 16.00 do të kryhet zhvendosja e listës për aplikantët e tjerë poshtë vijës nëse do të mbeten kuota të lira.