logoNjoftim i rëndësishëm për kuotat e lira në programet e studimit Bachelor në FSHS.

-Për programin e studimit Bachelor në Psikologji fitues janë nga numri  1 deri te numri 5. Këta aplikantë fitues kanë të drejtën e regjistrimit deri në datën 9.10.2023 ora 16:00, më pas nëse do të mbeten ende kuota të lira do të zhvendoset lista për aplikantët e tjerë në radhë ku do të kenë të drejtë për t’u regjistruar në datën 10.10.2023.

 

-Për programin e studimit Bachelor në Punë Sociale fitues janë nga numri  1 deri te numri 12. Këta aplikantë fitues kanë të drejtën e regjistrimit deri në datën 9.10.2023 ora 16:00, më pas nëse do të mbeten ende kuota të lira do të zhvendoset lista për aplikantët e tjerë në radhë ku do të kenë të drejtë për t’u regjistruar në datën 10.10.2023.

 

-Programet e tjera të studimit janë gjithashtu të hapura për të vazhduar me regjistrimin për aplikantët fitues.

 

Ju lutem referojuni listave të fituesve të publikuara ( https://fshs-ut.edu.al/?p=11159 )

Gjithashtu ndiqni faqen e ëeb për t’u përditësuar me zhvendosjen e listave.