logoNjoftim për kuotat e lira të Raundit të Tretë – Faza e Dytë në programet Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale.

VENDIM

Tirane, 9.10.2023

Në përfundim të fazës së parë të raundit të tretë të  regjistrimeve në programet Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale ka ende vende të lira .  Në fazën e dytë të raundit të tretë me kërkesa , nga data  10 deri 11 Tetor 2023,  kanë të drejtë të regjistrohen aplikantët :

1.Në programin Psikologji

Ka  të  drejtë të regjistrohet aplikanti me numër 6 nga lista e shpallur në Programin Psikologji.

2. Në programin Punë Sociale

Kanë të  drejtë të regjistrohen aplikantët me numër  5, 10, 14, 15, 16, 17 dhe 19 nga lista e shpallur në Programin Punë Sociale

3. Në programet:

·       Administrim i Politikave Sociale,

·       Sociologji,

·       Shkenca Politike

·       Filozofi

kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë aplikantët   që janë në listat e shpallura të këtyre programeve.

Orari regjistrimit  ora 9 deri ora 16.

  DEKANATI