logoVendim – Shtyhet afati i aplikimeve për programet Master.

VENDIM

  1. Afati aplikimeve  Master  shtyhet për të mundësuar edhe përfshirjen e studentëve që mbrojtën diplomën  në datën 11 tetor , bazuar në kërkesën  e Këshillit Studentor  të FSHS  dhe të Statutit të UT-së.
Procesi Kategoria  Student  Bachelor
Aplikimi 11 shtator  deri 13 Tetor 2023
Shqyrton Komisioni 10 deri 15 tetor  2023
Lista Jo Perfundimtare Shpallet 16 tetor
Ankimimi 17 tetor 2023
Lista Perfundimtare 18 tetor 2023
Regjistrimi dhe plotesimi Listes Faza parë   19 -20 tetor Ulet lista date 20 tetor 

Faza dytë 23-24 tetor Ulet lista 24 tetor

Faza tretë 25 – 26 tetor Ulet lista 26 tetor

Faza e katër 27 dhe 30 Tetor

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë