logoNjoftim për kuotat e lira të Raundit të Tretë – Faza e Tretë në programet Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale.

VENDIM

Tirane, 11.10.2023

.

Në përfundim të fazës së dytë të raundit të tretë të  regjistrimeve në programet Bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale ka ende vende të lira .  Në fazën e tretë të raundit të tretë me kërkesa , nga data  12 deri 13 Tetor 2023,  kanë të drejtë të regjistrohen aplikantët :

1.Në programin Psikologji

Ka  të  drejtë të regjistrohet aplikanti me numër 7 nga lista e shpallur në Programin Psikologji.

2.Në programet:

  • Punë Sociale
  • Administrim i Politikave Sociale,
  • Sociologji,
  • Shkenca Politike
  • Filozofi

kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë aplikantët   që janë në listat e shpallura të këtyre programeve.

Orari regjistrimit  ora 9 deri ora 16.

.

  DEKANATI