logoAplikime për projektin READ nga AADF.

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit, (AADF) ka hapur thirrjen e tretë për aplikime për projektin READ (Research Expertise from the Academic Diaspora), i cili është një projekt 7-vjeçar që do të lidhë Institicionet e Arsimit të Lartë (IAL) në Shqipëri me diasporën shkencore shqiptare dhe institucionet e tyre akademike përkatëse, duke pranuar projekte nga studiuesit residentë për vitin e tretë të bursave, përmes të cilave synohet krijimi i një rruge të mirëstrukturuar për kanalizimin e kontributeve të diasporës shkencore në mënyra të dobishme pë IAL-të shqiptare. Stafi i READ do të bëjë në vijim prezantime në secilin fakultet sipas nevojave tuaja.

Afati i aplikimeve është 15 Dhjetor.
 Për detaje të mëtejshme lidhur me aplikimet për pedagogët e universitetit është link-u më poshtë: