logoLista PËRFUNDIMTARE e aplikantëve Fitues për programet e studimit Master, viti akademik 2023-2024.

Lista PËRFUNDIMTARE e aplikantëve Fitues për programet e studimit Master

viti akademik 2023-2024


Afati i aplikimit në Master (Faza e Parë) 18 – 20 Tetor 2023 – Ora: 09:00 – 16:00

Lista e kuotave të lira pas Fazës së Parë do të publikohet në datën 20 Tetor 2023 ora 16:00.

Regjistrimet e Fazës së Dytë për kuotat e lira pas Fazës së Parë do të jenë 23 – 25 Tetor 2023.


MP –  Punë Sociale e Avancuar me dy drejtime –> Kliko, këtu

MP – Administrimi  institucioneve ne sistemin e drejtesise –> Kliko, këtu

MP – Këshillim psikologjik –> Kliko, këtu

MP – Orientim Profesional –> Kliko, këtu

MP – Psikologji Ligjore –> Kliko, këtu

MP – Qeverisje dhe Politikat Publike –> Kliko, këtu

MP – Zgjidhje e Konflikteve me Ndermjetesim –> Kliko, këtu

MP – Pedagogji e Specializuar Sociale –> Kliko, këtu

MSH – Administrim i Shërbimeve Sociale –> Kliko, këtu

MSH – Cështje të Fëmijeve dhe Familjes –> Kliko, këtu

MSH – Etika në Institucione dhe Lidership –> Kliko, këtu

MSH – Filozofi Sociale –> Kliko, këtu

MSH – Komunikimi per Ndryshimin Social dhe te Sjelljes –> Kliko, këtu

MSH – Mesues i Shkencave Sociale për AML –> Kliko, këtu

MSH – Psikolog Klinik –> Kliko, këtu

MSH – Psikologji Organizacionale –> Kliko, këtu

MSH – Psikologji Shkollore –> Kliko, këtu

MSH – Punë Sociale me Tre Drejtime –> Kliko, këtu

MSH – Shërbimet Sociale në Drejtesinë Penale –> Kliko, këtu

MSH – Sociologji e zhvillimeve shoqërore –> Kliko, këtu

MSH – Studime Rajonale Politike –> Kliko, këtu