logoLista PËRFUNDIMTARE e aplikantëve Fitues për Kategorite e vecanta për programet e studimit Master, viti akademik 2023-2024.

Lista PËRFUNDIMTARE e aplikantëve Fitues për Kategorite e vecanta për programet e studimit Master, viti akademik 2023-2024.


Kategoria Rom Ballkano Egjyptian

Kliko, këtu

.

Kategoria Aftësi e Kufizuar

Kliko, këtu

.

Kategoria Troje

Kliko, këtu

.

Kategoria Shtetas te huaj

Kliko, këtu

.

Kategoria Jetim

Kliko, këtu

.