logoNjoftim për Vitin e Pare Master ne FSHS.

Njoftohen të gjithë studentët e regjistruar në programet e studimit të ciklit të dytë Master Shkencor / Profesional se mësimi fillon në datët 23 Tetor 2023.

 

Ndiqni orarin e publikuar në faqen e Fakultetit.