logoShtyhen Afatet e Aplikimeve në kursin 3 mujor  të formimit psiko-pedagogjik

Shtyhen Afatet e Aplikimeve në kursin 3 mujor  të formimit psiko-pedagogjik. Afati shtyhet deri në datën 31 Tetor ora 15:00. Aplikimit kryhen në katin 1 të fakultetit, pranë Zyrës së IT.