logoNjoftim për aplikimet në programin Master “Pedagogji e Specializuar Sociale”.

NJOFTIM

Tiranë, 31.10.2023

 

Duke pasur një numër të lartë aplikimesh në programin “Pedagogji e Specializuar Sociale” është realizuar procesi rialokimit me disa kuota shtesë nga masterat  profesional që kanë pasur kuota të lira.

Kanë fituar të drejtën të rregjistrohen aplikantët me numër rendor 109 deri 133.

Faza e regjistrimeve për kuotat e rialokuar do të jetë nga data 1 deri në 3 Nëntor 2023.

Orari i regjistrimeve nga ora 09:00 deri në 15:00.

 

Dekanati