logoNjoftim – Procesi i Shpalljes së Aplikantëve të kualifikuar dhe regjistrimi për programin e studimit të formimit të vazhduar “Çertifikata për formimin Psikopedagogjik”.

Procesi i Shpalljes së Aplikantëve të kualifikuar dhe regjistrimi për programin e studimit të formimit të vazhduar “Çertifikata për formimin Psikopedagogjik”.


 • Në datën 31.10.2023 u mbyll periudha e aplikimeve për programin e studimit te formimit të vazhduar “Çertifikata për formimin Psikopedagogjik”.

.

 • Dosjet e aplikantëve do të shqyrtohen nga data 2 Nëntor 2023 deri në datën 10 Nëntor 2023.

.

 • Lista JOPËRFUNDIMTARE e aplikantëve të kualifikuar do të shpallet në datën 11 Nëntor 2023.

.

 • Ankimimi është në datat 13-14 Nëntor 2023.

.

 • Lista PËRFUNDIMTARE shpallet në datën 16 Nëntor 2023.

.

 • Procesi i Regjistrimit do të jetë nga data 20 Nëntor 2023 deri në datën 6 Dhjetor 2023, pranë zyrës së IT në katin e parë të fakultetit, orari 09:00 – 15:00.
  • Shënim: Dokumenti shtesë që duhet për të kryer regjistrimin është mandate pagesa, i cili gjendet te zyra ku keni aplikuar ose dhe pranë informacionit në fakultet.

.

 • Procesi mësimor për programin e studimit të formimit të vazhduar “Çertifikata për formimin Psikopedagogjik” do të fillojë në datën 11 Dhjetor 2023.
  • Orari mësimor për programin e studimit te formimit të vazhduar “Çertifikata për formimin Psikopedagogjik” do të publikohet në faqen e fakuletit.