logoNjoftim për aplikimet në programin Master “Pedagogji e Specializuar Sociale”.

VENDIM

Tiranë, 03.11.2023

Në programin Master Profesional “Pedagogji e Specializuar Sociale” ka ende kuota të lira.

Kanë fituar të drejtën të rregjistrohen aplikantët me numër rendor 134 deri 148.

Faza e regjistrimeve do të jetë nga data 6 deri në 7 Nëntor 2023.

Orari i regjistrimeve nga ora 09:00 deri në 15:00.

 

Dekanati