logoShpallet lista JOPERFUNDIMTARE e aplikanteve të kualifikuar për programin e studimit të formimit të vazhduar “Çertifikata për formimin Psikopedagogjik”.

Lista JOPERFUNDIMTARE e aplikanteve të kualifikuar për programin e studimit të formimit të vazhduar “Çertifikata për formimin Psikopedagogjik”.

Kliko, këtu

 


Linku i njoftimit ne web per datat dhe afatet – https://fshs-ut.edu.al/?p=11457