logoDepartamenti i Filozofisë, FSHS, UT, Ne kuadër të Ditës Botërore të Filozofisë, organizon Konferencën Shkencore “Progresi njerëzor dhe iluminizmi sot”.

Departamenti i Filozofisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, organizon Konferencën Shkencore ““Progresi njerëzor dhe iluminizmi sot”. Kjo konferencë organizohet në bashkëpunim me Alumnin e Departamentit të Filozofisë, nxënësit e shkollave të mesme, studentet e Departamentit të Filozofisë dhe stafin akademik.

Ju mirëpresim në datën 16 Nëntor, ora 09:00, salla: Aula Magna në Fakultetin e Shkencave Sociale.

.