logoHapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për personelin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për semestrin e dytë akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për personelin akademik me kohë të plotë të UT-së për  mësimdhënie / trajnim në Universitetin Dunarea De Jos Galati, Rumani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

https://en.ugal.ro/

 

Kliko, këtu