logoPërcjellje informacioni mbi thirrjen për lectorë të ftuar në Universitetin Teknologjik të Kaunas, Lituani.

Në vijim të bashkëpunimit mes universiteteve partnere të Aleancës Uninovis, Universiteti Teknologjik i Kaunas, Lituani, ka hapur thirrjen për lektor të ftuar.

http://www.fink.rs/images/2023/10/20/Invitation_for_foreign_teachers.pdf