logoAmbasada e Shteteve te Bashkuara te Amerikes ka hapur thirrjen per aplikim per programin Global UGrad 2024-2025.

Programi i Shkëmbimit Global Undergraduate (Global UGRAD) ofron burse per nje semestër studime akademike ne nje kolegj ose universitet amerikan, por që nuk perfundon me diplomim.

Global UGRAD eshte nje program i Byrose se Ceshtjeve Arsimore dhe Kulturore te Departamentit te Shtetit te Shteteve te Bashkuara i cili u jep mundesi studenteve per te per te studiuar ne Shtetet e Bashkuara. Aplikantet e perzgiedhur do te kene nje mundesi te njihen ne shogerine, kulturen dhe institucionet akademike te SHBA dhe te rrisin aftesite e tyre profesionale. Afati i aplikimit ashte data 15 dhjetor 2023.

Kriteret e aplikimit: Progami Global UGRAD eshte i hapur per këdo që:

Eshte qytetar shqiptar, mbi 18 vjec, dhe studion ne Shqiperi;

Eshte regjistruar si student me kohe te plote ne progame studimi Bachelor te akredituara dhe ka perfunduar te paktën nje semester;

Student ne vitin e pare Bachelor ose ka edhe nje vit akademik per te perfunduar studimet Bachelor ne universitetin e tyre ne Shqipèri pas kthimit nga programi Global UGRAD;

Shfaq potencial per aftesi lidershipi nepermjet arritjeve akademike, punes ne komunitet, dhe aktiviteteve jashtëshkollore; Ka aftesi te mira ne te folur dhe ne shkrim ne gjuhën angleze (pèr disa finaliste mund tē ofrohet edhe nje kurs gjuhe);

Plotesoine kriteret e perfitimit te vizes se shkembimit J-1 dhe ruajtjes se statusit te saj sipas kërkesave te programit.

Te gjithe kandidatet e interesuar duhet te aplikojne online 2024 Global UGRAD online application!