logoKonferenca 23 Nderkombetare e Kerkimit Nderdisiplinor ne Psikologji dhe Pedagogji (ICIPE’23)

Konferenca 23 Nderkombetare e Kerkimit Nderdisiplinor ne Psikologji dhe Pedagogji (ICIPE’23) e Departamentit te Pedagogjise dhe Psikologjise ne Fakultetin e Shkencave Sociale qe po zhvillohet me dt 17 Nentor paraqet nje ngjarje rendesishme dhe per komunitetin shkencor. Ky aktivitet shenon nje forum te ndritur dhe te pavarur, ku akademike, hulumtues, dhe praktikante te interesuar ne fushat e psikologjise dhe pedagogjise ndajne dhe diskutojne ide, zbulime, dhe perspektiva te reja. Konferenca synon te promovoje bashkepunimin nderdisiplinor, duke sjellur ne fokus lidhjet dhe ndikimet reciproke midis psikologjise dhe pedagogjise. Me nje orientim drejt kerkimeve te reja dhe inovacionit, ICIPE’23 ofron nje platforme per shkembim te dijeve dhe krijim te lidhjeve te reja profesionale. Me kujdes te vecante ndaj cilesise dhe kontributit te cdo punimi, konferenca premton te jete nje perpjekje e suksesshme drejt thellimit te kuptimit tone per proceset edukative dhe zhvillimin e individit ne mjedisin social.