logoHapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Santiago de Compostela, në Spanjë për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të programit Erasmus + ëhtë hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për mësimdhënie në Universitetin Santiago de Compostela, në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

https://www.usc.gal/en

 

Kliko, këtu