logoPyetësori mbi “Vlerësimi i Cilësisë së Mësimdhënies dhe shërbimeve në Universitetin e Tiranës”,

Pyetësor i Studentëve, “Vlerësimi i Cilësisë së Mësimdhënies dhe shërbimeve në Universitetin e Tiranës”.
Bëhuni pjesë dhe jepni kontributin tuaj për përmirësimin e Universitetit të Tiranës.