logoHapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni, në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024, në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni.

Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti Jan Kochanowski në Kielce, Poloni, klikoni në adresën:

https://erasmus.ujk.edu.pl/info-for-incoming-students/academic-calendar/

 

Kliko, këtu