logoNjoftim për shpalljen e 1 (një), vendi të lirë pune për për personel administriv.

Shpallja e 1 (një), vendi të lirë pune për për personel administriv.

Fakulteti i Shkencave Sociale i Universitetit të Tiranës, shpall kriteret për 1 (një) vend të lirë pune, për personel administrative, me detyrë “Specialist Administrate”, pranë Degës së Financës, në Fakultetin e Shkencave Sociale.

.

Kriteret dhe Dokumentat

Kliko,këtu