logoShpallen kriteret për vende të lira pune për personel akademik me kohë të plotë kategoria “As/Lektor” / “Lektor” në Departamentin e Sociologjisë dhe Departamentin e Pedagogji Psikologjisë.

Shpallen kriteret për:

2 (dy) vende të lira pune për personel akademik me kohë të plotë kategoria “As/Lektor”, në Departamentin e Sociologjisë,

2 (dy) vende të lira pune për personel akademik me kohë të plotë kategoria “As/Lektor, në Departamentin e Psikologji Pedagogji

dhe 1 (një) vend të lirë pune për personel akademik me kohë të plotë kategoria “Lektor” pranë Departamentit të Psikologji Pedagogjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës

 

Kliko, këtu