logoHapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në programin Erasmus +, në Universitetin Jan Kochanoëski në Kielce, Poloni, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Universiteti i Tiranës hap thirrjen për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie në Universitetin e Jan Kochanoëski në Kielce, Poloni, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023 – 2024.

 

Kliko, këtu