logoNjoftim për shpalljen e 1 (një), vendi të lirë pune për për personel administriv me emertese “Kryetar i Deges se Sherbimeve”.

Shpallja e 1 (një), vendi të lirë pune përpersonel administriv me emertese “Kryetar i Deges se Sherbimeve”.

Fakulteti i Shkencave Sociale i Universitetit të Tiranës, shpall kriteret për 1 (një) vend të lirë pune, për personel administrativ si  “Kryetar i Deges se Sherbimeve” në Fakultetin e Shkencave Sociale.

.

Kriteret dhe Dokumentat

 

Kliko, këtu