logoHapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, i financuar nga Programi Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të Konsorciumit UNIADRION, financuar nga Programi Erasmus +, është hpur thirrja për aplikim për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e mëposhtëme në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Lista e universiteteve për aplikim”

  • Univerisità Politecnica delle Marche
  • Univerisità degli Studi di Camerino
  • Univerisità degli Studi di Ferrara
  • Univerisità degli Studi di Macerata
  • Univerisità degli Studi di Messina
  • Univerisità degli Studi di Milano-Bicocca
  • Univerisità degli Studi di Teramo
  • Univerisità degli Studi di Udine
  • Univerisità degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

 

Kliko, këtu