logoNjoftim per regjistrimin ne provime ne sistemin e-student per studentët aktual të vitit të parë  të programit Master Profesional

Njoftohen të gjithë studentët aktual të vitit të parë  të programit Master Profesional, të ciklit akademik 2023 – 2024   se duhet të regjistohen në provime vetëm nëpërmjet sistemit e-student. Njoftohen studentet e programit te ciklit te dyte Master Profesional te vitit akademik 2022-2023 qe kane provime te mbartura nga vitit i pare, semestr i pare se duhet të regjistohen në provime vetëm nëpërmjet sistemit e-student.

Kujdes! Regjistrimi bëhet deri në 24 orë  para datës së zhvillimit të provimit (jo 24 orët e fundit të provimit) vetëm në sistemin e-student (linku më poshtë):

http://e-student.unitir.edu.al/e_student_ut

Logohuni në sistem nëpërmjet kredencialeve që përdorni në e-albania.

> Manual përdorimi i sistemin e-Student për studentët

> Video për studentët

Studentet kane te drejte te shlyejne provime deri ne 30 kredite. Ky sezon nuk lejon permiresime.