logoPrezantimi Komitetit te Etikes se Kerkimit Shkencor, 08 Shkurt ora 9,00 Aud 219

Fakulteti i Shkencave Sociale ka  kënaqësinë t’ju ftojë në aktivitetin e organizuar për prezantimin e Komitetit të Etikës së Kërkimit Shkencor në Shkenca Sociale.

Ky aktivitet mbështetet nga UNDP si pjesë e projektit “Përforcimi i Kapaciteteve Profesionale të Studentëve të Shkencave Sociale dhe Punonjësve të Shërbimeve Sociale”. Projekti po realizohet  në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan dhe Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër, në kuadër të Programit të Përbashkët të OKB-së “Askush tё mos mbetet pas/Leave No One Behind” (LNB2) që mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).