logoKriteret e pranimit ne programet e studimit te ciklit te pare dhe te dyte te studimeve per vitin akademik 2025-2026.

Kriteret e pranimit ne programet e studimit te ciklit te pare dhe te dyte te studimeve per vitin akademik 2025-2026.

 

Kliko, këtu