logoThirrje per Aplikim ne Programin e Studimit Doktorature “Shkenca Sociale” 2023-2024

PROGRAMI STUDIMIT DOKTORATURE “SHKENCA SOCIALE”

2023-2024


NËNFUSHA STUDIMIT “FILOZOFI”

Kliko, këtu


NENFUSHA STUDIMIT “EDUKIM”

Kliko, këtu


NENFUSHA STUDIMIT “PSIKOLOGJI”

Kliko, këtu


NËNFUSHA STUDIMIT “PUNË SOCIALE”

Kliko, këtu


NËNFUSHA STUDIMIT “SHKENCA POLITIKE”

Kliko, këtu


NËNFUSHA STUDIMIT “SOCIOLOGJI ”

Kliko, këtu


Formati i projekt-propozimit të kërkimit shkencor në programin e studimit “Doktoraturë në Shkenca Sociale”  — Kliko, këtu