logoHapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Comenius në Bratiskllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Comenius në Bratisllavë, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

 

https://uniba.sk/en/

Kliko, këtu