logoNjoftim mbi hapjen e aplikimeve për “Pikë kontakti për Programin Horizon Europe”.

Kërkesë për shprehje interesi për pozicionin “Pikë kontakti për Programin Horizon Europe”.

Kliko, këtu

.

Shtojca 1

.

Shtojca 2

.

Shtojca 3

.

Shtojca 4

.

Shtojca 5