logoVENDIM Nr. 1, datë 10.05.2024 “Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Autoritetet drejtuese kryesore” dhe “Autoritetet drejtuese të njësisë bazë” në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës.

VENDIM

Nr. 1, datë 10.05.2024

“Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Autoritetet drejtuese kryesore” dhe “Autoritetet drejtuese të njësisë bazë” në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, në kuadër të procesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës.

 

Kliko, këtu