logoVENDIM Nr. 45, Datë10.05.2024 “Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati Akademik” në Universitetin e Tiranës, në kuadër të peocesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit te Tiranës”.

VENDIM

Nr. 45, Datë10.05.2024

“Për hapjen e procesit të regjistrimit të kandidatëve për “Rektor” dhe “Anëtar Senati Akademik”  në Universitetin e Tiranës, në kuadër të peocesit të zgjedhjeve të përgjithshme për autoritetet dhe organet drejtuese të Universitetit te Tiranës”.

 

Kliko, këtu